Verdere groei

Een verwachte omzetgroei van tien procent bij de ondernemingen waarin Wadinko participeert. Dat was misschien wel de belangrijkste boodschap van René Wolfkamp, directeur van participatiemaatschappij Wadinko N.V., tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op vrijdag 18 mei 2018.

Meer banen

‘De bedrijven profiteren natuurlijk van de groei van de economie en daarnaast hebben we in 2017 meer dan 14 miljoen euro geïnvesteerd. Niet eerder in de afgelopen vijf jaar hebben we zoveel risicodragend kapitaal verstrekt aan onze nieuwe en bestaande participaties.’ Niet alleen stegen de investeringen van Wadinko in 2017, ook het netto resultaat en het rendement op de investeringen nam toe. ‘Dat laatste is mede te danken aan onze participaties, die in 2017 een gemiddelde omzetgroei van meer dan 12% hebben gerealiseerd’, aldus René Wolfkamp. ‘Daarmee nam ook hun netto winst toe en groeide de totale werkgelegenheid bij onze participaties naar 2471 mensen. Al met al onderstrepen deze uitstekende resultaten de groeiambitie van Wadinko.

Strategische deelnemingen

Voor 2018 verwacht Wadinko een verder omzetgroei zal ze de komende jaren in human capital blijven investeren. Wolfkamp daarover: ‘Omdat we weten dat ondernemers juist daarmee extra waarde kunnen creëren, hebben we vorig jaar het initiatief genomen tot Wimm. Daarin hebben we een belang genomen van 33,3%. Met Wimm zetten we in op leiderschap en talentontwikkeling en dat voor alle niveaus binnen organisaties. Verder nemen we heel bewust deel in ondernemingen die een belangrijk synergetisch effect kunnen bewerkstelligen binnen onze participatieportefeuille. Noem het strategische deelnemingen, waarmee we specialistische kennis over bijvoorbeeld Big Data en circulair ondernemen vergaren. Sprekende voorbeelden daarvan zijn NewMedia en Koninklijke Auping.

Nieuwe participaties

In 2017 heeft Wadinko meerdere minderheidsbelangen genomen, te weten in Koninklijke Auping, Brinks, Ténax, Tolsma-Grisnich en Wimm. Verder werden extra kapitaalinjecties verstrekt aan een viertal participaties. Ook was er in 2017 sprake van een aantal exits. Zo verkocht Wadinko haar minderheidsbelangen in Caase.com, Reggewoood en Tauw. Eveneens werd in 2017 de eerste Ondernemerslening verstrekt aan NewMedia. De Ondernemerslening is een achtergestelde lening van maximaal € 300.000,-, in combinatie met managementondersteuning door Wadinko en toegang tot een uitstekend netwerk. Voor 2018 staat de teller tot nu toe op twee nieuwe deelnemingen in Tielbeke en Cycloon Post & Fietskoeriers en een Ondernemerslening aan Xylotrade.