Snelle en beheerste groei

Zwolle – Participatiemaatschappij Wadinko NV neemt een belang in de in Almelo gevestigde Food Connect Groep BV. Met de deelname van Wadinko kan de innovatieve producent en bezorger van verse en vriesverse producten versneld inzetten op een snelle en beheerste groei.

Food Connect is in 2001 opgericht als handelsbedrijf en producent van verse maaltijden. Anno nu produceert Food Connect verse en vriesverse maaltijden en bezorgt die aan consumenten, organisaties en bedrijven door heel Nederland. Door de groeiende behoefte aan een fijnmaziger distributienetwerk werd in 2018 Eten met gemak overgenomen, een snelgroeiende franchiseorganisatie met inmiddels bijna 30 franchisenemers. Food Connect heeft door de jaren heen een reputatie opgebouwd als degelijke en innovatieve kwaliteitsleverancier met overwegend lange klantrelaties.

Convenience-concepten

Algemeen directeur en eigenaar van Food Connect is de heer Wim Swier: ‘Voor de komende jaren wacht ons prachtige uitdagingen. We zien dat onze doelgroep van oudsher, de senioren, sterk in omvang toeneemt. Maar ook de vraag naar onze convenience-concepten, bijvoorbeeld voor kleine huishoudens, kinderdagverblijven, organisaties en bedrijven neemt fors toe. Met onze kwalitatief hoogwaardige en innovatieve producten en concepten én ons distributienetwerk liggen daar volop groeikansen voor ons. Om die groei snel, beheerst en zo optimaal mogelijk te realiseren, ontstond de behoefte aan enerzijds kapitaal en anderzijds een professionele sparringpartner. Met de deelname van Wadinko in Food Connect beschikken we nu én over groeikapitaal én over gedegen managementondersteuning.’

Maatschappelijke relevantie

Namens Wadinko onderhield investment manager Willem Bonvanie de contacten met Food Connect. ‘Wat ons in Food Connect aanspreekt, is dat de onderneming actief is vanuit een maatschappelijke en sociale betrokkenheid. Nog steeds voel je die maatschappelijke relevantie in het bedrijf, dat inmiddels werk biedt aan ruim 120 FTE. Kijken we naar de toekomst, dan verwachten we dat zich snel nieuwe toetreders op de markt gaan aandienen. Tegelijk moet je dan constateren dat Food Connect een stevige voorsprong heeft op concurrenten, bijvoorbeeld door te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, door een unieke menu-samenstelling, door de verpakkingskeuze en door het fijnmazig distributienetwerk. Door het management van Food Connect te versterken, door durfkapitaal ter beschikking te stellen voor groei en door de processen nog efficiënter in te richten, voorzien wij dat Food Connect zich blijft ontwikkelen tot een professionele en winstgevende onderneming, waarbij de maatschappelijke doelstelling niet uit het oog wordt verloren. Daarmee is Food Connect voor Wadinko een veelbelovende investering met een maatschappelijke relevantie en daarmee een mooie diversificatie in onze portefeuille.’