Wadinko neemt een belang in Kroek&Partners Interimzorg voor meer sociale impact in de – niet medische – complexe zorg

Het in Zwolle gevestigde Kroek&Partners Interimzorg levert tijdeljke zorgprofessionals voor de jeugdzorg, LVG-zorg, gehandicaptenzorg, forensische zorg en zorg voor cliënten met GGZ-problematiek. Wadinko neemt een minderheidsbelang om te ondersteunen bij toekomstbestendige organisatieontwikkeling en het verder inzetten op sociale impact.

Kroek&Partners Interimzorg richt zich op het leveren van goede – niet medische – zorg door bemiddeling van tijdelijke zorgprofessionals. Typerend voor de werkwijze van Kroek&Partners is dat de nadruk ligt op het werken vanuit partnerschap met zorginstellingen. Samen analyseren waar de knelpunten in de zorg voor de cliënt, de medewerkers en de organisatie liggen, om vervolgens ook samen de oplossingen vorm te geven.

De tijdelijke zorgprofessionals worden ingezet voor de begeleiding van zorgcliënten, maar bijvoorbeeld ook voor het opzetten van nieuwe afdelingen in zorginstellingen of het invoeren van nieuwe werkmethodieken. Kroek&Partners voert daartoe specifieke zorgopdrachten uit in de complexe zorg en stelt daarbij op basis van maatwerk een multidisciplinair team samen, zodat zorginstellingen optimaal worden ontzorgd. Zorgopdrachten worden zowel binnen zorginstellingen, als binnen het aan Kroek&Partners gelieerde Rosales Zorg uitgevoerd.

Verbeteringen in de zorg

Voor Kroek&Partners is niet het plaatsen van zorgprofessionals het hoofddoel, maar het bijdragen aan de verbeteringen in de zorg. Zo vormt ook de Kroek Academie onderdeel van de organisatie. Kroek&Partners ondersteunt haar zorgprofessionals op het gebied van kennis en vaardigheden. De Kroek Academie wordt verder ontwikkeld in het kader van de beantwoording van mobiliteitsvraagstukken in de zorg.

Partnership met Wadinko

Oprichters en aandeelhouders van het in 2002 opgerichte Kroek&Partners Interimzorg zijn Peter Kroek en Harry Evers. Beiden willen op termijn afstand nemen van het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie en tegelijkertijd de onderneming toekomstbestendig en met behoud van identiteit en visie overdragen aan de volgende generatie. ‘Om dat op een verantwoorde wijze te doen die bijdraagt aan de continuïteit en waarbij kennisoverdracht aan instellingen en professionals centraal staat, hebben we Wadinko benaderd. Met de deelneming door Wadinko kunnen we op termijn ook samen op zoek gaan naar een nieuwe directie. Ondertussen richten wij ons als directie op het opleiden en trainen van instellingen en professionals, zodat onze visie op zorg verder uitgedragen en vormgegeven wordt en wij ons als organisatie nog meer kunnen focussen op de complexe zorg’, aldus Harry Evers.

Duurzaam businessmodel

Volgens Astrid Kempers, investment manager bij Wadinko, past de deelneming in Kroek&Partners goed bij de doelstellingen van Wadinko. ‘Het maatschappelijke vraagstuk waarin wordt voorzien, in combinatie met de forse werkgelegenheid die Kroek&Partners biedt, is voor Wadinko doorslaggevend geweest voor onze deelname. Dividend en waardecreatie waren daarmee nadrukkelijk niet leidend. Want uiteraard kennen we de discussie over risicokapitaal in de zorg en de sentimenten die dat oproept. Wel zal Wadinko tijdens het partnership inzetten op een verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. Tenslotte en helaas is de markt waarin Kroek&Partners acteert een groeimarkt. Hoe professioneler we de organisatie kunnen inrichten en hoe beter we erin slagen om ons gedachtengoed te delen, des te beter zullen we er in slagen een goede balans te bereiken tussen de vaste en flexibele schil bij zorginstellingen. Een flexibele schil met specialisten zal immers altijd nodig blijven om in te spelen op bijzondere situaties en om tijdelijke werkdruk op te vangen.’