Niet iedere ondernemer of onderneming is gebaat bij risicodragend kapitaal. Soms volstaat een eenmalige kapitaalinjectie. Bijvoorbeeld voor jongere of kleinere bedrijven met goede toekomstperspectieven of die met een sociaal karakter. Voor hen is er daarom de Wadinko Ondernemerslening.

Éénmalige lening

Overijssel kent tal van van jongere of kleinere bedrijven met goede toekomstperspectieven. Evenzo zijn er vele bedrijven met een sociaal karakter die bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op laten doen. Om deze jonge, kleinere en sociale ondernemingen te helpen om de stap naar de volgende levensfase te maken, heeft Wadinko de Ondernemerslening ontwikkeld. Dit is een éénmalige lening voor potentiële snelle groeiers op het gebied van werkgelegenheid en voor ‘social enterprises’.

Achtergesteld

De Ondernemerslening is een achtergestelde lening in combinatie met managementondersteuning door Wadinko en toegang tot een uitstekend netwerk. De lening combineert alle voordelen van bankfinancieringen, private equity en formele investeerders. Kenmerkend voor de Ondernemerslening is een gemiddeld risico, een lage rente en een minimale controle door Wadinko. Het maximaal te lenen bedrag bedraagt € 300.000,- met een looptijd van acht jaar.

Wadinko Ondernemersleningen

NewMedia / Trendata

NewMedia / Trendata vertaald data-gedreven inzichten in strategieën om bereik, rendement en klantwaarde te verhogen. Met help van een plug&play analyse dashboard wordt  big search & social data inzichtelijk gemaakt in trendanalyses en marktinzichten. Lees hier meer over NewMedia en hier over Trendata.

Xyhlo

Xyhlo biofinish is een duurzame en 100% milieuvriendelijke methode voor het beschermen van hout in met name buitentoepassingen. Het is volledig gebaseerd op natuurlijke grondstoffen en een milieuvriendelijk procedé. Xyhlo biofinish beschermt het hout niet alleen voor vele jaren, maar heeft zelfs de unieke eigenschap om beschadigingen zelf te herstellen zonder dat een extra behandeling nodig is. Lees meer