Human Capital

In 2017 introduceerde Wadinko Wimm, wat staat voor Wij Investeren in Mens en Maatschappij. De doelstelling van Wimm is meer en extra bedrijvigheid creëren in de regio Overijssel én de kwaliteit van die bedrijvigheid verhogen. Dat doet Wimm door het aanbieden en faciliteren van educatieve, op persoonlijke ontwikkeling gerichte programma’s voor alle niveaus binnen organisaties.

Focus

Wimm legt de focus op meer en beter ondernemerschap, op inspirerend leiderschap en op innovatieve talentontwikkeling. Hoe? Door het aanbieden en faciliteren van educatieve, op persoonlijke ontwikkeling gerichte programma’s. En dat voor alle niveaus binnen organisaties, van aanstormend talent en gevestigd middenkader tot en met directies. Zo biedt Wimm deelnemers een slimme en praktische doorgaande leerlijn, geheel conform de oproep van de overheid aan mensen om ‘een leven lang te leren’.

Hét alternatief

Wimm zet in op het samenwerken en het delen van kennis en ervaring tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Door gezamenlijk educatieve programma’s op te zetten en te faciliteren kan een hoge en constante kwaliteit behaald worden en kunnen kosten worden gedeeld. Het zonder winstoogmerk opererende Wimm is daarmee hét aantrekkelijke alternatief voor zelf veel tijd en geld in opleidingen investeren.

Opleidingsprogramma's

Kijk voor meer informatie over de WIMM opleidingsprogramma’s op de website van WIMM

Academie

De Wimm Academie is er voor directeuren/DGA’s die zich verder willen ontwikkelen. Het accent in dit persoonlijke ontwikkelingsprogramma ligt op effectief en inspirerend leiderschap.

Meer weten?

Lees hier alles over Wimm.