Fortes Solutions BV ondersteunt middelgrote en grote organisaties bij het succesvol realiseren van organisatorische veranderingen en het bereiken van hun strategische doelen. Hiervoor ontwikkelt en implementeert Fortes gebruikersvriendelijke, webgebaseerde software. De software brengt projectgerelateerde informatie samen in een inzichtelijke en procesgeoriënteerde omgeving.

De software is gebaseerd op best practice methodieken (zoals PRINCE2) en concepten die zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met gebruikers en partners.De software doelgebieden zijn programma en portfolio management, projectmanagement en procesinnovatie en kennismanagement.