Kroek & Partners Interimzorg levert tijdeljke zorgprofessionals voor de jeugdzorg, LVG-zorg, gehandicaptenzorg, forensische zorg en zorg voor cliënten met GGZ-problematiek.