Nijland is een vooraanstaand leverancier van pluimveeproducten aan de retailbranche. Omdat Nijland geen eigen slachterij heeft is het zeer flexibel. Nijland kan snel inspelen op de wensen van haar  afnemers en die afnemers een zeer breed assortiment aanbieden. Daarnaast vestigde Nijland naam en faam door een hoge logistieke performancegraad.