Doorgaan naar content

Participatie

Wadinko is een gewaardeerde en succesvolle regionale participatiemaatschappij die risicokapitaal verstrekt, managementondersteuning biedt en netwerken deelt.

Maatschappelijk rendement

Dat doet Wadinko vanuit een maatschappelijke opdracht. Dat uit zich in minderheidsbelangen, in reële rendementseisen en een focus op de continuïteit van de participaties, onder andere door het bevorderen van goed ondernemerschap. Tevens heeft Wadinko oog voor maatschappelijk en sociaal rendement.

Groei

Met een klein en betrokken team stimuleert Wadinko een gezonde regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. Een Wadinko participatie krijgt vorm door het ter beschikking stellen van risicodragend kapitaal. Uiteraard op voorwaarde dat een bedrijf in de kern gezond is. Tevens beoordeelt Wadinko mogelijke participaties op ontwikkelingsmogelijkheden en groeipotentie. Vooral ondernemende bedrijven met een groeistrategie kunnen rekenen op de belangstelling van Wadinko. Datzelfde geldt voor ondernemingen op zoek naar unieke oplossingen met nieuwe technologieën en minder grondstoffen.

Integere en vertrouwde partner

Wadinko hanteert een geheel eigen participatiebeleid. Start-ups zijn bij Wadinko niet aan het goede adres. Biedt de markt nog voldoende oplossingen voor financiering, dan past Wadinko. Voldoet een bedrijf wél aan de voorwaarden van Wadinko, dan kan het rekenen op
een integere en vertrouwde partner voor wie de mens centraal staat en voor wie groei van de werkgelegenheid belangrijker is dan financieel rendement.

De ondernemer staat voorop

Toch is de onderneming voor Wadinko van grotere waarde. En die is gebaat bij zekerheid voor de langere termijn met vooral reële rendementseisen. Directies van participaties blijven dus primair verantwoordelijk voor het strategisch, operationeel en financieel beleid van de onderneming.