Doorgaan naar content

Historie

Participatiemaatschappij Wadinko werd op 10 januari 1992 opgericht en ging daadwerkelijk van start in 1994. Begin 1991 hadden de aandeelhouders van de toenmalige Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO) besloten rente en dividend uit Wavin in te zetten voor het stimuleren van bedrijvigheid in het verzorgingsgebied (Overijssel, Zuidwest Drenthe, Noordoostpolder).

Financiering

Het kapitaal, dat Wadinko belegt, is afkomstig uit de dividenden die WMO Beheer N.V. ontving uit Wavin B.V. 

Opdracht

De opdracht voor Wadinko is als volgt geformuleerd:

  • Stimuleren bestaande en nieuwe bedrijvigheid in verzorgingsgebied door participaties in risicodragend vermogen van ondernemingen;

  • Bijdragen aan versterking economische structuur in werkgebied, met bijzondere aandacht voor werkgelegenheid op langere termijn;

  • Bevorderen onderlinge samenwerking tussen ondernemingen waarin wordt deelgenomen en tussen deze ondernemingen en andere bedrijven en instellingen;

  • Stimuleren en laten uitvoeren van kansrijke (bedrijfs)initiatieven, die bijdragen aan gewenste economische en sociale ontwikkelingen in ons werkgebied;

  • In stand houden en redelijk laten renderen van aan Wadinko ter beschikking gesteld vermogen;

  • Mogelijk maken versnelde groei van bedrijven met achtergestelde leningen;

  • Naar hoger peil brengen kwaliteit ondernemen in werkgebied;

  • Bieden ontplooiingsmogelijkheden voor aanstormend talent, talent met meerdere jaren werkervaring, leden van managementteams en directeuren met ambitie, door in te zetten op talentontwikkeling en het versterken van leiderschap en ondernemerschap.