Doorgaan naar content

Werkwijze

Risicokapitaal

Wadinko onderscheidt zich van andere verschaffers van risicodragend vermogen door haar specifieke opdracht en haar regionale betrokkenheid. Als participant geeft Wadinko zowel de medeaandeelhouders als de ondernemer een grote mate van zekerheid over het handhaven van het bedrijf in de regio. Eventuele strategische allianties worden niet gezocht met het oog op rendementsdoelstellingen van de aandeelhouders van Wadinko, maar juist in het belang van groei en bloei van de bedrijvigheid in het werkgebied.

Ondernemend

Wadinko ontvangt wekelijks verzoeken tot participatie. Kenmerkend voor de Wadinko-aanpak is:

  • Wadinko is ondernemer met de ondernemers en neemt via commissariaten ook zelf verantwoordelijkheid;

  • Wadinko onttrekt geen kapitaal aan ondernemingen totdat een robuust eigen vermogen is bereikt.

  • De financiering is gericht op blijvende werkgelegenheid;

  • De Wadinko-organisatie is klein, flexibel en wordt waar nodig aangevuld met specifieke deskundigheid van vaste, externe adviseurs;

  • Wadinko heeft een uitstekend netwerk in de regio;

  • Wadinko stimuleert contacten tussen de ondernemingen waarin geparticipeerd wordt.

Afbeelding van een operator met glazen flesjes voor een drukmachine van het bedrijf Ténax.
De verkoop van participaties voor het behalen van rendement is geen doel op zich.

Hoewel Wadinko substantiële deelnemingen nastreeft is het hebben van een meerderheidsbelang geen primaire doelstelling. Wel kan het nemen van een meerderheidsbelang gewenst zijn om de doelstellingen ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijvigheid of continuïteit waar te kunnen maken. De geïnvesteerde bedragen per onderneming kunnen oplopen tot 5 miljoen Euro.

Wadinko is ondernemer met de ondernemer.

Wadinko spreekt de taal van de ondernemers en weet wat er speelt binnen de ondernemingen en bij andere belanghebbenden. Door de persoonlijke betrokkenheid wordt Wadinko als vriendelijk en toegankelijk ervaren.

Maatschappelijke en sociale doelstellingen

Wadinko moedigt participaties aan tot maatschappelijk en sociaal rendement in termen van werkgelegenheid en het verhogen van de kwaliteit van werken en ondernemen.

Zekerheid voor de langere termijn

Voldoet een bedrijf aan de voorwaarden van Wadinko, dan kan het rekenen op een unieke partner. Vanuit zekerheid voor de langere termijn hanteert Wadinko reële rendementseisen. Zittende directies blijven verantwoordelijk voor het beleid. Wadinko ondersteunt op strategisch, operationeel en financieel gebied en gebruikt haar netwerk.