Doorgaan naar content

Congres 25-jarig bestaan Wadinko

nieuws

1 June 2017

Afbeelding van mensen in de schouwburg Odeon tijdens het congres ter ere van 25 jaar Wadinko in 2017.

In teken van ondernemerschap, leiderschap en talentontwikkeling

Wadinko bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit te vieren is op 31 mei een congres gehouden in schouwburg Odeon in Zwolle. Sprekers waren Jan Peter Balkenende en Bas Haring. Cabaretier Dolf Jansen zorgde voor een wat luchtiger noot. Op het congres was er natuurlijk ruimte om even terug te blikken op de afgelopen 25 jaar. Maar vooral werd gekeken naar de toekomstige uitdagingen en vond de kick-off plaats van WIMM.

De economie verandert in snel tempo. Het bedrijfsleven krijgt meer en meer te maken met Smart Industry, big data en the internet of things, ooit exclusieve ICT-domeinen. Tevens klinkt de roep naar innovatie en verduurzaming steeds luider, om daarmee de circulaire economie gestalte te geven. Op het Wadinko-congres werd uitgebreid stilgestaan bij al deze toekomstige uitdagingen.

Social entrepreneurship

De eerste spreker op het congres was Jan Peter Balkenende, oud-premier en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Hij schetste onder andere de ontwikkelingen met betrekking tot de Next Economy. Een nieuwe economie waarin veel bestaande zekerheden gaan veranderen en waarin het gebruik van goederen belangrijker wordt dan het bezit ervan. Een economie ook die vraagt om social entrepreneurship. Balkenende constateerde dat Wadinko daar nu al op een heel inspirerende wijze vorm en inhoud aan geeft.

Afbeelding van oud-premier Jan-Peter Balkenende op het podium in een schouwburg tijdens het congres ter gelegenheid van 25 jaar Wadinko.
Afbeelding van oud-premier Jan-Peter Balkenende tijdens het congres ter gelegenheid van 25 jaar Wadinko.

Buikgevoel

Daarna betrad Bas Haring, wetenschapsfilosoof en hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, het podium. Haring pleitte ervoor om af en toe eens niet te letten op anderen en vooral ook om te durven vertrouwen op je buikgevoel. ‘Het is echt de moeite waard je persoonlijk waardeoordeel eens te laten prevaleren boven op het eerste gezicht rationele belonings- en betalingssystematieken en –methoden. Waarschijnlijk geeft het volop nieuwe inzichten bij het antwoord op de vraag in wie jij je geld investeert.’

De heer Jansen….hij vertelt…

Cabaretier Dolf Jansen kreeg na de pauze al meteen de lachers op zijn hand, door zijn geheel eigen interpretatie te geven van hetgeen Balkenende en Haring hadden verteld. Ook daagde hij de gasten uit tot het aangeven van de verschillen tussen mannen en vrouwen, die hij dan weer op hilarische wijze verwoordde.

Afbeelding van cabaretier Dolf Jansen in de schouwburg Odeon tijdens het congres ter ere van 25 jaar Wadinko in 2017.
Cabaretier Dolf Jansen

Wij Investeren in Mensen en Maatschappij

Ook Wadinko is zich bewust van de sterk veranderende economie. Wadinko anticipeert daar de komende jaren op met meer aandacht voor goed en vitaal ondernemerschap en talentontwikkeling. Op het congres werd de daad bij het woord gevoegd met de kick-off voor WIMM, wat staat voor Wij Investeren in Mensen en Maatschappij. René Wolfkamp: ‘Met WIMM zetten we in op ondernemerschap, leiderschap en talentontwikkeling in ons werkgebied, om zo meer en extra bedrijvigheid te creëren én om de kwaliteit van die bedrijvigheid te verhogen. Dat doet Wadinko overigens samen met andere ondernemingen en onderwijsinstellingen. Zo zijn Hemmink B.V. en Unica B.V. medeoprichters en WIMM-participanten van het eerste uur.’

25 Jaar Wadinko

In 1991 zetten de aandeelhouders van de Waterleiding Maatschappij Overijssel hun Wavin-dividend in voor meer bedrijvigheid in het verzorgingsgebied. Dat leidde in 1992 tot de oprichting van de regionale Participatiemaatschappij Wadinko N.V. Wadinko kreeg de opdracht om de bedrijvigheid en werkgelegenheid in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe te stimuleren. Nu, 25 jaar later, participeert Wadinko in 22 ondernemingen die werk bieden aan bijna 2.000 mensen.

Leuk om verder te lezen

Meer nieuws